ERN-LUNG PCD-möte

Under veckan kommer en representant (ePAG) från PCD Sverige att ta del av  ett internationellt ERN-LUNG PCD-möte (via länk). Vi kommer, så snart som vi har möjlighet, att lägga upp en kortare sammanfattning från mötet. Vi vill också påminna om att du är välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller funderingar: info@pcdsverige.se