Riksförbundet Sällsynta Diagnosers Patientföreträdarutbildning

Att leva med en sällsynt diagnos kan medföra stora krav på individen och anhöriga att själva kämpa för sina behov och rättigheter i vården och i samhället. Riksförbundet Sällsynta Diagnoser har därför tagit fram en kostnadsfri digital utbildning för att stärka dig med kunskap och verktyg, personligen, i ditt arbete, ditt föreningsengagemang eller som patientföreträdare för andra.

Utbildningen kan genomföras i den takt som du själv önskar och du kan pausa den när som helst, för att fortsätta vid ett annat tillfälle.

Läs mer här:
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/digital-utbildning-for-patientforetradare/