Näsa / Bihålor

Kronisk snuva, bihåleinflammationer och nedsatt luktsinne är vanligt hos personer med PCD. Bihåleinflammationer kan behöva behandlas med läkemedel, ofta med antibiotika. Dagliga egenvårdsinsatser genom nässköljningar och efterföljande snytningar är något som många med PCD ägnar sig åt. Många vuxna lever med bakterien pseudomonas aeruginosa kroniskt i bihålorna, och vissa inhalerar antibiotika via en särskild inhalationsapparat för näsa och bihålor.

En del har trånga bihålor och andra kan utveckla polyper, och vissa genomgår operation för att avhjälpa dessa besvär.

Personer med PCD kan ha en låg halt av nasalt kväveoxid i utandningsluften. Alla har dock inte det, ca 30% har helt normala halter trots att de har PCD. Kväveoxid tros ha inverkan på att minska bakteriemängden i bihålorna, men är ännu inte klarlagt.

Läs mer här:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/primar-ciliar-dyskinesi/
https://openres.ersjournals.com/content/9/3/00701-2022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34154450/