1177 – Så fungerar vården

Via 1177:s webbsida kan du få allmän information om hur vården fungerar, dess tillhörande kostnader, hur du och dina anhöriga ska bli bemötta och vilka rättigheter du har till vårdplan och samordning. På sidan finns också information om de lagar och bestämmelser som gäller i vården och hur du går tillväga om du inte är nöjd med vården.

1177:s webbsida hittar du här: https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/