Fertilitet

Infertilitet kan förekomma hos personer med PCD, och fertilitetsbedömning och rådgivning bör ingå som en del i framtida PCD-vård. Det är vanligare hos män med PCD. Spermieantalet hos män kan vara nedsatt, medan en annan aspekt är att spermiens svans utgör en form av modifierad cilie, vilket kan påverka spermiens simförmåga negativt. 
Hos kvinnor kan infertilitet vara associerad med en nedsatt ciliefunktion i livmoder och äggledare. Svåra sjukdomsperioder kan också medföra tillfällig utebliven menstruation.
Det finns goda möjligheter att söka hjälp genom olika reproduktionstjänster. Tala med din läkare.

Läs mer här: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29122913/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8467018/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10152180/
https://www.mdpi.com/2075-4418/11/9/1550