Vill du hjälpa till?

Vi söker dig som har PCD, du som är anhörig eller övriga eldsjälar som vill bidra och hjälpa oss att bli bättre.

PCD Sverige skapar vi tillsammans med gemensamma och ideella krafter, utifrån individuella förutsättningar, förmågor och intressen! Vi värnar delaktighet, öppenhet och nya idéer och perspektiv. Stort som smått! Vi har också förståelse för att en tillvaro med PCD kan vara tidskrävande och att orken inte alltid räcker till, varken för diagnosbärare eller anhöriga. Vi samarbetar därför med förståelse och medkänsla för varandra. Tveka inte att kontakta oss om Du vill vara med i vårt gäng!

Skriv till: info@pcdsverige.se