Öron

Hos personer med PCD är det vanligt med olika former av öronbesvär, och det pågår forskningsstudier för att erhålla en bättre bild och förståelse för symtomen kopplade till öron.

Det är inte ovanligt med återkommande öroninflammationer, vätskebildning i mellanörat samt hörselnedsättning. Öroninflammationer behandlas med antibiotika och i vissa fall opereras ett plaströr i öronen. Barn med PCD tycks generellt vara mer påverkade av öronproblematik, något som ofta blir bättre med åldern.

Öron och hörsel bör kontrolleras med jämna mellanrum eftersom hörselnedsättning kan smyga sig på. En studie som undersökte hörselnedsättning hos barn med PCD fann att majoriteten inte var medvetna om att de hade nedsatt hörsel, trots att hörselundersökning påvisade det.

Vid svårare hörselnedsättning rekommenderas hörapparat och anpassningar i vardagen, såsom i skola eller arbetsliv.

Läs mer här:
Primär ciliär dyskinesi – Socialstyrelsen
Studie öron, näsa hals