ERN-LUNG

PCD Sverige har en representant i European Reference Network (ERN), och närmare bestämt i gruppen ERN-LUNG (och deras PCD CORE).

European Reference Network (ERN) består av vårdgivare och forskare inom olika komplexa och sällsynta sjukdoms- eller syndromområden. Nätverken verkar för att främja vård och behandling samt forskning och kunskapsbildning. Nätverken är indelade i olika områden, till exempel ERN-LUNG för sällsynta och komplicerade lungsjukdomar. Inom ERN-LUNG finns en expertgrupp för PCD, kallad PCD CORE. Det stora internationella PCD-registret utgår också från ERN-LUNG. 

Kika gärna in på vår sida med information om de tjänster som ERN erbjuder: /https://pcdsverige.se/erns-tjanster/

Läs mer här:  
ERN-Lung – https://ern-lung.eu/  
PCD Core – https://ern-lung.eu/pcd-about/  
The International PCD Registry – https://ern-lung.eu/pcd-registry/