BEAT-PCD

PCD Sverige har tre PCD-representanter i BEAT-PCD.  
BEAT-PCD står för Better Experimental Approaches to Treat PCD, och är ett internationellt multidisciplinärt nätverk av professionella och forskare inom olika områden för PCD, samt patienter. Nätverket verkar för bättre diagnostik, vård och behandling vid PCD.  
BEAT-PCD anordnar bland annat digitala föreläsningar om PCD, en årlig digital PCD-konferens och delar kontinuerligt uppdaterad och aktuell information om PCD på deras webbsida.

Läs mer här: https://beat-pcd.squarespace.com/