Ärftlighet

PCD är en ärftlig sjukdom och kan nedärvas på två sätt. Det allra vanligaste är genom att båda föräldrarna är friska anlagsbärare och bär på varsin kopia av en muterad gen som kan orsaka PCD.  Risken för att ett barn ska få den muterande genen från vardera förälder, och därmed få PCD, är 25%.  Ett annat, inte lika förekommande, sätt är att den muterade genen via X-kromosomen ärvs från modern.

Läs mer här:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/primar-ciliar-dyskinesi/
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/18/9834