Om vår logga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCD är inte en sjukdom, utan ett paraplybegrepp som sammanfattar en kliniskt och genetiskt heterogen grupp av många sjukdomar. Ändamålet vid framtagandet av vår logga var därför att försöka symbolisera PCD så brett som möjligt. Så här tänkte vi:

  • Alla former av PCD orsakas av mutationer i olika gener. Trädstammen i loggan symboliserar ett mindre område av en DNA-sträng, vilket utgör en gen.
  • Löven i trädets krona symboliserar olika PCD-varianter samt alla individer som bär dessa olika varianter, men som också tillsammans bildar en enhet.
  • Trädet och dess livskraftiga löv symboliserar vår önskan om att personer med PCD ska leva, växa och utvecklas i positiv riktning. Likväl är vår önskan att PCD som diagnos ska utvecklas och växa med mer kunskap, förståelse samt bättre diagnostik och behandling.
  • PCD kan drabba flera olika områden; olika organ, olika livsområden och innebära olika utmaningar. Loggans träd symboliserar en helhet, som en påminnelse om att att var och en av oss är en helhet som människa.

(PCD Sveriges logga är copyrightskyddad och får inte användas utan vår tillåtelse).