Kontakta oss

Arbetar Du inom vården och söker ett patientperspektiv och/eller samarbete kring PCD?

Vi besitter mångfaldig och levd kunskap om PCD, och finns i olika delar av landet (och inte minst digitalt). Vi kan också utifrån våra samarbeten bistå med vägledning och kontaktuppgifter till internationella PCD-nätverk och samverkansorgan kopplade till PCD och bronkiektasier.

Du är varmt välkommen att kontakta oss: info@pcdsverige.se